Valtuustoaloite 28.8.2017 Henkilökohtaisen avustajan suojavaatteet

Etusivu
Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupungissa arvioidaan uudelleen vammaisen henkilön avuntarpeeseen liittyvien, henkilökohtaisen avustajan suojavaatteista syntyvien kustannusten korvaamista. Suojavaatteet ja henkilösuojaimet eivät…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Metsänhoitosuunnitelman ja virkistyskäyttöä koskevan suunnitelman laatimiseksi Sarpatin harjualueelle Sarpatin harju metsäalueineen siirtyi vajaat 30 vuottaa sitten Nokian kaupungin omistukseen Pitkäniemen sairaalalta. Pitkäniemi huolehti harjun metsistä…

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Valtuustoaloitteet
Kaupungin rekrytointiohjeen täydentämiseksi (13.6.2016) Hyvän julkisen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen on…

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Valtuustoaloitteet
Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden sekä valtuuston hyväksymien toivomusponsien vaikuttavuuden arviointi kuluvalla valtuustokaudella (13.6.2016) Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää siitä, että valtuustoaloitteiden käsittely hallinnossa on parantunut viimeisen…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Senioripuiston rakentamiseksi Nokialle (8.2.2016) Suomessa on useilla paikkakunnalla senioripuistoja, jotka on tarkoitettu ikääntyville ihmisille, mutta niitä voivat käyttää myös esimerkiksi lapsiperheet. Tampereella viimeisin senioripuisto avattiin…

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Kenkien liukueste-erän hankkimista kotihoidon asiakkaiden käyttöön (8.2.2016) Vanhusten liukastuminen on eräs huomattava menoerä terveydenhuollossa ja kotisairaanhoidossa. Yksi lonkkaleikkaus ja siihen kuuluva jälkihoito saattavat suurimmallaan olla…

Tuomo Nenosen ja Jouko Jaakkolan valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Pysäköintipaikkojen lisäämiseksi mm. terveyskeskuksen, Kerholan ja Pirkan opiston läheisyydessä. (7.12.2015) Esitämme, että tekninen virasto ryhtyy tekemään esityksen: Terveyskeskuksen, Kerholan, Pirkan opiston ja Rautatien virastotalon pysäköintipaikkojen…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Keskusta-alueen pysäköintiongelmien ratkaisemiseksi (26.1.2015) Nokian kaupungin keskustassa sijaitsevien palvelukeskusten ympärille on syntynyt jatkuvasti kasvava autojen pysäköintiongelma. Terveyskeskuksen, Kerholan, Pirkan opiston ja Teollisuusasemalla olevan viraston pysäköintitilat…

Jouko Jaakkolan ja Tuomo Nenosen aloite

Valtuustoaloitteet
Laaja-alaisen kansalaisvaltuuskunnan perustamiseksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan tapahtumia varten Nokialla (15.6.2015) Joulukuun 6. päivänä 2017 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Suomi julistautui itsenäiseksi. Itsenäisyysjulistuksen jälkeen nuori…

Raija Nurmisen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Terveyskeskuksen ensiavussa asioivien pysäköintimahdollisuuksien parantamisesta (23.3.2015) 79-vuotias nokialainen leskirouva saattaa 96-vuotiaan, kotonaan yksin asuvan, kerran viikossa lääkkeiden jaon merkeissä kotihoitoa tarvitsevan kälynsä Nokian ensiapuun. Vanhus…

Tuomo Nenosen aloite

Valtuustoaloitteet
Keskustan pysäköinti (26.1.2015) Nokian kaupungin keskustassa sijaitsevien palveluiden ympärille on syntynyt jatkuvasti kasvava autojen pysäköintiongelma. Terveyskeskuksen, Kerholan, Pirkanopiston ja Teollisuusasemalla olevan viraston pysäköintitilat ovat käyneet…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Kulttuurisäätiön perustamista (26.1.2015) Nokian kauppalan perustamisesta tulee vuonna 2017 täydet 80 vuotta. Muutos kauppalasta Nokian kaupungiksi tapahtui muutama vuosikymmen sitten. Nokia on kehittynyt ja kasvanut…

Reino Ojalan valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Ystävyyskaupunki-toiminnan käynnistämiseksi uudelleen (25.8.2014) Yleismaailmallinen ja Eurooppalainen maailmantilanne on viimeisen vuoden aikana muuttunut dramaattisesti. Tuntuu että joka puolella käydään sotia, joko maiden sisäisiä tai kansakuntien…

Reino Ojalan valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Kadun nimeämiseksi Eeva-Liisa Kölhin mukaan (25.8.2014) Nokialla on joitakin katuja tai aukioita jotka nimetty jonkun henkilön kunniaksi. Yksi tällainen on Eetinkatu. Se on nimetty olympiahiihtäjä…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Esiintymislavan hankkimiseksi Pirkkalaistorille (16.6.2014) Pirkkalaistorin torielämän kehittämiseksi ja vilkastamiseksi on tehty monia aloitteita. Jotain uutta onkin saatu aikaan. Kesäisin eri esiintymisryhmät ovat ilahduttaneet nokialaisilla pitämällä…

Tuomo Nenosen aloite

Valtuustoaloitteet
Huhtivalkaman uimapaikkaa (26.8.2013) Suoniemen kunnan liittyessä Nokian kaupunkiin varattiin Kauniaisten kyläyhdyskunnalle uimapaikka Piikkiläjärven rannalta Huhtivalkamasta. Huhtivalkama on toiminut epävirallisena uimapaikkana, johon on rakennettu WC-tilat ja…

Kirsi Pelvolan valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Vanhusten rivitalojen (Lukkarintie 3, Tottijärvi) muutosta päivähoidon tiloiksi (17.6.2013) Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, että Tottijärvellä sijaitsevien vanhustentalojen tilojen muutosta päivähoidon tarpeisiin selvitetään ensisijaisena vaihtoehtona myynnin…

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Valtuustoaloitteet
Yksityisten hoivakotien valvontaa (4.3.2013) Miten turvataan yksityisten hoivakotien (vaativa tehostettu ja tehostettu palveluasuminen) tiiviimpi valvonta ja yhteistyö kunnan valvontaviranomaisen kanssa. Keskustelu ikä-ihmisten hoidosta ja hoivasta…

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Kerhokadulla sijaitsevan, työväenopiston käytössä olleen talon luovuttamiseksi nokialaisten järjestöjen käyttöön (4.3.2013) Nokialla toimii kymmeniä järjestöjä ja seuroja, joihin kuuluu tuhansia kuntalaisia. Järjestöt, kuten eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt,…