Valtuustoaloite entisen avopalvelukeskuksen kiinteistöä koskien

Nokian Demarit

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen teemme seuraavan valtuustoaloitteen:

Nokian Vihnuskodin alueella  on entinen avopalvelukeskuksen rakennus, joka on nykyisin tyhjillään. Rakennus on suojeltu.

Nokialaiset eläkeläisjärjestöt ja myös erilaiset kulttuurijärjestöt  ovat erityisen kiinnostuneita rakennuksen käyttömahdollisuuksista eri järjestöjen toimintaan.

Esitämme että selvitetään rakennuksen mahdollinen palauttaminen toimivaksi ja kuntaisten tarpeita palvelevaksi kiinteistöksi. Onko talo pelastettavissa käyttökelpoiseksi järkevin kustannuksin palvelemaan nokialaisten vapaaehtoistoimintaa.

Rakennuksen käyttöön saaminen vähentäisi myös paineita Kerholan lisääntyvälle käytölle.

Toivomme kaupunginhallituksen pikaisesti käynnistävän selvityksen esittämämme aloitteen toteuttamiseksi.

Nokialla 12. syyskuuta 2021

SDP:n valtuustoryhmä