Marko Asell

Koulutuksen kunnianpalautuksesta pidetään kiinni – Marko Asell

Tämän vuoden kolmannen lisätalousarvion lasten ja nuorten paketissa hallitus kohdistaa yhteensä 111 miljoonaa euroa koronasta aiheutuneiden haitallisten vaikutusten lieventämiseen. Lisätalousarvio on poikkeuksellisen suuri, yhteensä yli kaksi miljardia eli 2,172 miljardia euroa. Sillä vauhditetaan kasvua, aikaistetaan investointeja sekä vastataan koronaviruksen aiheuttamiin…
Lue lisää

Lisää liikettä – Marko Asell

Hyvinvointi on ollut kestopuheenaihe ja se on korona-aikana korostunut. Se johtuu siitä, että siinä on parantamisen varaa monella tasolla. Tulevaisuudessa tulee keskittyä enemmän pahoinvointia ennaltaehkäisevään ajatteluun, koska se on niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu. Liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä on laajasti…
Lue lisää

Euroopan elpymisvälineestä – Marko Asell

Euroopan elpymisväline puhuttaa. Erityisesti vaalien alla monet aiheet saavat lisäpontta, kun ihmisiin pyritään vaikuttamaan erilaisin keinoin. Valitettavan usein nykyisiin keinovalikoimiin kuuluu myös pelottelu ja asioiden vääristely. Aina löytyy myös asiantuntijoita, jotka profiloituvat kyseenalaistamalla yleisen näkemyksen. Kun käsittelyssä on Euroopan ja…
Lue lisää

Oppivelvollisuusuudistus suomalaisten nuorten hyödyksi – Marko Asell

Sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön oppivelvollisuusuudistuksesta. Kyseessä on tärkein koulutuspoliittinen uudistus Suomessa vuosikymmeniin. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Samalla nostetaan suomalaisnuorten koulutus- ja osaamistasoa ja kavennetaan oppimiseroja. Uudistus tuo mukanaan myös maksuttomat oppimateriaalit. Tällä…
Lue lisää

Pitäisikö kohtuuttomia sähkönsiirtomaksuja korvata kuluttajille? – Marko Asell

Kansanedustaja Marko Asell (sd.) on esittänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kohtuuttomien sähkönsiirtomaksujen korvaamisesta kuluttajille. Ylen tuore selvitys on paljastanut, että valvontamallin muutos on johtanut ennennäkemättömään harppaukseen verkkoyhtiöiden luvassa kerätä rahaa asiakkailta. – On selvää, että siirtohintojen korotukset ovat olleet kuluttajille kohtuuttomia.…
Lue lisää

Taksisääntelyn korjaussarja – Marko Asell

Edellisellä hallituskaudella tehty taksiuudistus on vaatinut korjaussarjan. Nyt se on saatu valmiiksi ja hallitus esittää monia muutoksia.  Tavoitteena on parantaa taksitoiminnan luotettavuutta ja palvelun laatua korjaten havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen.Taksisääntelyn…
Lue lisää

Budjettinostoja – Marko Asell

Sanna Marinin hallituksen sotebudjetti on ilmeisen hyvä, koska oppositiolta ei löytynyt siihen juuri muuta sanomista kuin maski, maski ja maski. Isoja asioita kuitenkin tapahtuu sillä sektorilla. Sitova hoitajamitoitus (0,7) tulee asteittain voimaan ja se tulee osaltaan parantamaan vanhustenhoidon tilannetta. Lisäksi…
Lue lisää

Hallitus kompensoi järjestörahoituksen – Marko Asell

Lukuisten järjestöjen rahoitus on riippuvainen Veikkauksen pelituotoista. Tuhannet liikunta-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä nuorisoalan järjestöt tekevät erittäin tärkeää työtä erityisesti hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. Miljoonat suomalaiset hyötyvät järjestöjen tekemästä työstä arjessaan. Veikkauksen pelihaittoja ehkäisevän toiminnan ja koronakriisin aiheuttaman pelien sulkemispäätöksen…
Lue lisää