Nokian Demarit

Ympäristön pilaamisesta kiertotalouteen – Terttu Mäkinen

Havahduin miettimään ympäristöasioita 1970-luvun alkupuolella, kun ympäristön saastumista tuotiin voimakkaasti esille mm. lehdistössä. Vaikutuksen tekivät myös mm. professori Pekka Nuortevan kirja ”Elohopeaa Suomen luonnossa ja hallintokoneistossa” ja Rachel Carsonin klassikko ”Äänetön kevät”. Ajaessani kerran polkupyörällä kotiin Nokianvirran sillalla sain päälleni…
Lue lisää

Hyvinvointikunta, hyvinvoiva Nokia -sosiaalityön, palvelukokonaisuuksien ja tulevien muutosten näkökulmasta – Johanna Perkiö

Miten me kuntatasolla voimme vaikuttaa siihen, että meidän palvelujärjestelmämme mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollisimman laadukasta ja miten palvelut kohdennetaan sekä saadaan tavoitteenmukaisiksi? Miten me voimme taata hyvinvointikunnan, hyvinvoivat nokialaiset? Lyhyesti vastattuna: palvelukokonaisuuksien tunnistettavuus, niiden löytämisen ja saatavuuden helpottaminen sekä…
Lue lisää

ELÄKKEENSAAJIEN ASEMA – Olavi Ahti

Tuntuu siltä, että nykyisellään joka vaalien alla nousee esille kysymys eläkkeensaajien elinolojen parantamisesta. Kuntavaaleissahan ei kuitenkaan päätetä eläkkeistä, vaan kuntapäättäjien valinnasta. Eläkeasioille sopiva foorumi on tietenkin eduskuntavaalit parin vuoden päästä, joskin eduskunnalla on mahdollisuus tarttua asiaan jo aiemminkin. Eläkkeisiin on…
Lue lisää

Opiskelija-asuntoja Nokialle? – Nurmi, Peltola, Solala

Nokian keskusta-alue on nyt suuressa muutoksessa, sillä eri puolille keskustaa on rakennettu ja ollaan rakentamassa sekä suunnittelemassa erityisesti kerrostaloja. Kysyntä on ollut valmistuneita taloja kohtaan runsasta. Sen lisäksi, että uusiin asuntoihin saadaan uusia asukkaita, olisi niissä hyvä ottaa huomioon myös…
Lue lisää

Mikä se meitä tällä hetkellä puhuttaa? – Marjo Lindqvist

Edellisessä kirjoituksessani (julkaistu 21.2.) lupasin, että seuraavassa kerron mikä puhuttaa ja missä olisi kehitettävää. Tein pienen kyselytutkimuksen tuttavapiirissäni asiasta. Eniten puhuttava asia oli, kuten arvata saattaa, terveydenhuolto. Tämä oli myös 2017 kuntavaalitutkimuksessa ykkössijalla. Toivottiin mm. enemmän lääkäriaikoja, toimivampaa takaisinsoitto palvelua…
Lue lisää

Viisivuotiaana esiopetukseen – Sisko Nevala

Osalla nokialaisista viisivuotiaista lapsista on mahdollisuus ensi syksynä osallistua maksuttomaan kaksivuotiseen esiopetukseen. Nokian kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kokeiluun. Nokia on mukana kokeilun kolmannessa vaiheessa, sillä kokeiluja on toteutettu jo vuosina 2018–2020. Nokia on aloittanut aikoinaan kuusivuotiaiden…
Lue lisää

Korjausliike 2020-luvun kansantaudeille – Riikka Puntalo

Aamulehden artikkelissa (14.2.2021) toimittaja Minna Ala-Heikkilä kirjoittaa Johannan (nimi muutettu) tarinan ahdistuneisuushäiriön kanssa elämisestä ja myös siitä selviämisestä. Ahdistuneisuushäiriö on toimintakykyä ja yleistä elämänlaatua heikentävä psykiatrinen häiriö, jonka oireita ovat muun muassa kauhun tunne, pelko, jännittyneisyys, levottomuus, unihäiriöt, vapina ja…
Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuntapäätöksenteossa – Reetta Holopainen

Kunnan perustehtävänä on turvata kuntalaisten hyvinvointi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten huomioiminen kaikessa päätöksenteossa luovat pohjan kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumiselle. Tasa-arvoon liittyvät teemat mielletään monesti vain naisten asemaa koskevaksi kokonaisuudeksi. Sukupuolten epätasa-arvo on toki monien tasa-arvokysymysten keskiössä, mutta sosialidemokraattisen arvopohjan näkökulmasta tasa-arvo koskee…
Lue lisää

Vanhustyö tarvitsee tekijänsä – Katri Helenius

Ajankohtainen ja tärkeä aihe myös meillä Nokialla on se, mistä saadaan riittävästi osaavaa ja koulutettua hoitohenkilökuntaa vanhustyöhön?  Yli 170 000 kuntatyöntekijää jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana, hoitoalalta 29 000. Vastaavana aikana pelkästään lähihoitajia yli 18 000 henkilöä. Puhutaan todella…
Lue lisää

Nokian kaupunki ja nokialaiset tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa – Arja Laitinen

Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä nosti Nokian Uutisten haastattelussa 26.2.2021 esille tärkeän asian, työperäisen maahanmuuton. Asiaa tulee tarkastella kiihkottomasti, koska esimerkiksi hoivapalveluissa työntekijäpula on todellinen ja tilanne vaikeutuu. Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyyden sekä palvelun laadun turvaamiseksi tulee ottaa käyttöön useita työkaluja,…
Lue lisää