Helenius Katri

37-vuotias lähihoitaja.

Miksi olet ehdolla Nokian demareissa?

Haluan olla mukana vaikuttamassa kuntapolitiikan kautta meille kaikille tärkeisiin asioihin ja antaa oman panokseni päätöksenteossa, jossa vaikutetaan siihen että tulevaisuudessakin Nokia on kaikille hyvä paikka asua ja elää.


Parasta Nokialla?

Upea järvien ympäröimä luonto, ihmiset, harrastusmahdollisuudet.


Mitä kehittäisit?

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulisi panostaa entistä enemmän, luoda turvallinen ja välittävä ilmapiiri, jossa tuetaan koulumaailmassa opinnoissa ja ohjataan elämässä eteenpäin. Matalan kynnyksen palveluihin ja tukeen tulisi olla mahdollisuus, mikä osaltaan ehkäisee syrjäytymistä. Vanhusten hyvä ja laadukas hoito on tärkeä turvata tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Arvokkaaseen työhön tarvitaan tulevaisuudessa riittävästi osaavia työntekijöitä, jotta hoitotyö pystytään toteuttamaan laadukkaasti kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden. Pidän tärkeänä että ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut Nokialla ja niiden piiriin on helppo hakeutua.

Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi?

Vietän aikaa perheen parissa, kävelylenkit koiran kanssa, koripallopelien seuraaminen.


Motto:

Elämä kantaa

Mihin asiaan haluat vaikuttaa omalla asuinalueellasi?

Viholassa Päivärinteentien liikenneturvallisuuteen. Liikenne kyseisellä tiellä on kasvanut voimakkaasti niin autojen kuin bussienkin osalta, samoin nopeudet. Tietä käyttävät lapset myös koulureittinään. Kovien nopeuksien ja puuttuvien jalkakäytävien vuoksi vaaratilanteita on päivittäin. Aikoinaan tehdyt “hidasteet” ovat täysin turhat koska niiden yli voi ajaa hidastamatta vauhtia.