Holopainen Reetta

34-vuotias sairaanhoitaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatutkimuksen maisteriopiskelija, aviopuoliso sekä koiranomistaja.

Miksi olet ehdolla Nokian demareissa?

Haluan olla vaikuttamassa Nokian tulevaisuuteen, jotta meillä nykyisillä ja tulevilla nokialaisilla olisi hyvät puitteet olla ja elää.

Mikä on parasta Nokiassa?

Nokian parhaimpia puolia on kaunis luonto, rauhallisuus, turvallisuus ja loistavat liikenneyhteydet sekä hyvät peruspalvelut.

Mitä kehittäisit Nokialla?

Minulle on tärkeää, että nokialaiset voivat hyvin. Hyvinvointi koostuu monesta asiasta, joista yksi on liikunta. Tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen on erittäin tärkeää. Olemassaolevia ulkoilureittejä tulee huoltaa entistä paremmin ja kehittää uusia mahdollisuuksia maksuttomaan liikkumiseen.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että lapsiperheet voivat Nokialla hyvin ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Lapsille tulee tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta terveellisessä ympäristössä.

Nokia sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien varrella. Lähijuna on tuonut uuden valttikortin, joka helpottaa meidän nokialaisten elämää ja houkuttelee uusia asukkaita kaupunkiimme. Pidän erittäin tärkeänä, että lähijunahanketta jatketaan ja kehitetään tulevaisuudessa.

Nokia on kasvava kaupunki, jonka mukana sen palvelutarjonnan tulisi myös kehittyä. Erityisesti keskustan alue kaipaa elävöittämistä ottaen huomioon meidän kuntalaisten tarpeet. Väestömme ikääntyy, joka täytyy ottaa huomioon palvelutarjonnassa. Iäkkäille kuntalaisille tulee tarjota riittävästi laadukkaita palveluita heidän hyvinvointinsa tukemiseksi.

Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi?

Lenkkeilen luonnossa koiran kanssa ja hoidan puutarhaa.