Johanna Perkiö, kuntavaalit 2017

Blogit

Johanna Perkiö, kuntavaalit 2017

Olen 31-vuotias lähihoitaja ja eskari-ikäisen tytön äiti. Kuntavaaleihin lähden ensimmäistä kertaa ja puhtaasti maalaisjärjellä. Henkilökohtaisia tavoitteitani ovat lähipalvelut ja niiden turvaaminen, lasten ja nuorten kasvun sekä opetuksen turvaaminen sekä ikääntyvien ihmisten hyvinvointi. Myös työttömyyden eri muodoille on etsittävä ratkaisuja.

Kunnan toimintaympäristöä haastaa siihen kohdistuvat muutospaineet. Näitä haastetekijöitä ovat mm. väestön ikääntymiskehitys, palveluntarpeiden alueellinen erilaistuminen sekä taloudelliset paineet. Muutokset ovat yhteiskuntapoliittisia ja rakenteellisia.

Keskeisin strateginen kysymys on lähipalveluiden järjestämisessä (mm. kirjasto, ja perusterveyden huollon palvelut) sekä erityisesti hyvinvointia tukevien ja ennaltaehkäisevien lähipalveluiden vahvistamisessa. ( mm. kuntouttava työtoiminta, nuorisotyöttömyyden ja työttömyyden kitkeminen eri ratkaisuin, subjektiivinen hoito-oikeus sekä ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen)

Julkiset palvelut tulee turvata ja meidän tulee muistaa, että lapsissamme ja nuorissamme on tulevaisuus. Emme myöskään saa unohtaa ikäihmisiä ja heidän hyvinvointiaan, sillä heidän myötä meillä on tulevaisuus johon katsoa.